ข่าวสารทั่วไป


กลับสู่เว็บโรงเรียน

เข้าชมโครงการ

 

 

      

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม


การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มงานวางแผนและนโยบาย จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
07 มีนาคม 2562 (15:03 น.)   เข้าชม 526
โครงการจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร
กลุ่มบริหารอำนวยการ โรงเรียนบุญวัฒนา ดำเนินงานตามโครงการจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร เน้นการนำความเสี่ยงของงานมาระดมความคิดช่วยกันหาวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของงาน ดำเนินการให้ความรู้โดยงานควบคุมภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ.2562 ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง ตำบลคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
07 มีนาคม 2562 (14:02 น.)   เข้าชม 1009
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 กลุ่มงานวางแผนและนโยบายได้จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระ จำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน มาเป็นประธานในพิธี และบรรยายการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
07 มีนาคม 2562 (10:34 น.)   เข้าชม 513