เรื่อง : การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 07 มีนาคม 2562 (15:03 น.)   เข้าชม 526

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มงานวางแผนและนโยบาย จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา